Foreninger » Arnborg Borgerforening

I Arnborg Borgerforening arbejder vi til stadighed for at bevare en attraktiv landsby. I tider hvor de små byer affolkes og lidt efter lidt dør ud, er det vigtigt for os at bevise, de små landsbysamfund har noget andet at byde på end man kan finde i de større byer.
Der arbejdes meget med at udvikle og bevare vores smukke natur, som er til gavn for både unge og ældre borgere i byen.Vi har et godt samarbejde med byens brede foreningsliv, handel, skole og plejehjem. Vi mener, at det er vigtigt at løfte i flok og har gang på gang fået bevist at det er der vilje til i Arnborg. Borgerforeningen har ikke kunnet gennemføre de mange projekter uden hjælp fra utallige frivillige.

Vi kan med en vis stolthed bryste os af, at vi som Arnborg Borgerforening per d.d. er den frivillig forening i Herning Kommune der har fået godkendt flest LAG ansøgninger til de mange projekter vi har gennemført – alle i kraft af en kæmpe indsats fra landsbyens borgere i kraft af et stærkt lokalt ejerskab og forankring. Der lægges årligt ca. 10.000 frivillige arbejdstimer i byen.  Af gennemførte projekter de seneste år, kan bl.a. nævnes:

Borgerforeningen har sammen med frivillige forestået en stor renovering af vores anlæg

En meget smuk ottekantet pavillon opført af bjælker, som står i anlægget ved åen. I pavillonen er der bord og bænke samt solcellelamper. Udenfor er der lavet en lille bålplads med grill og der er gratis træ i et lille læskur ved siden af.

Neden for pavillonen er der lavet en lille flydeplatform i åen, denne kan bruges som fiskeplads eller til kano-optagning.
Hele stisystemet i og omkring anlægget er blevet renoveret; der er etableret brede stier som også kan benyttes af kørestolsbrugerne fra plejehjemmet. På hele ruten er der opsat en del bænke og borde ligesom der er plantet en alle af frugttræer.

I den anden ende af anlægget ligger en mindre sø ”Geddesøen”, denne er blevet oprenset, har fået lavet sti hele vejen rundt om og der er lavet en stor platform hvorfra der bl.a kan fiskes. Vi har netop lovet byens dagplejere at der vil blive opsat hegn på platformen, så børnene kan færdes sikkert.

Der er tradition for, at Borgerforeningen mindst en gang årligt afholder indvielse af et færdigt projekt og dermed indbyder byens borgere til grillpølser, øl og vand. Ved Geddesøen afholdes der også fiskekonkurrence, hvor der til formålet udsættes et antal fisk. Alle disse arrangementer har stor lokal opbakning – dette gælder naturligvis også Sankt Hans som også afholdes i anlægget.

 

Sanering, fornyelse og forbedring af det fysiske miljø

Borgerforeningen har i samarbejde med frivillige lavet:

Cykelskur ved busstoppestedet. Skuret er oplyst og lyset følger den øvrige gadebelysning.

Ved siden af cykelskuret er der et mindre grønt område, hvor der er etableret petanquebane.

Der er lavet Hundeskov på 3 tdr. med tilhørende parkeringsplads; i hundeskoven har vi opsat et lille læskur samt borde og bænke.

 

Et stærkt engagement og samarbejde mellem borgerne, foreningslivet, erhvervslivet, kommunen og andre aktører.

Der er anlagt 300 m cykelsti med knust asfalt ved vores skole. Arbejdet er udført i samarbejde med Herning Kommune som velvilligt flyttet skilte og rykkede ”hajtænder” ved udkørsler. Lokale entreprenører stillede materiel og mandskab til opgaven u/b og en række frivillige sørgede for afmærkning, skovlarbejde samt oprydning.

Der er renoveret og opsat nye legeredskaber på hallens legeplads.

Hallens bestyrer er i øjeblikket på barsel og for at spare på budgettet har en flok frivillige valgt på skift at passe hallen et helt år.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Arnborg Borgerforening